Aktivitetsoversigt
ForsidenDato Kl. Arrangement Sted Bemærkning
14-04-2018 19:00 Forårsbal Epos – i Fynshav kl 19 - 22:30
17-04-2018 19:00 Generalforsamling Alsingergården  
05-05-2018 09:00 Kalke/male, reng. Alsingergården  
03-06-2018 08:00 B&U i Tivoli Tivoli kbh  
07-06-2018 08:00 Nordiskt sommarläger ( Nordlek 2018 ) Falun i Sverige den 7.-9. juli 2018 - 13-25 år
10-06-2018 08:00 Nordlek 2018 Falun i Sverige den 10.-15. juli 2018