Nord-Als Folkedansere kalke og maler Alsingergaarden i 2006


.